ITP病家园_血小板压积_过敏性紫癜_血小板减少性紫癜病友网

 找回密码
 立即注册
三分治七分养,血小板低西药,血小板涨了后期就跟上中药。坚持食疗!才是最正确的治疗方法!

今日: 0|昨日: 1|帖子: 15410|会员: 10271|欢迎新会员: 芮芮芮

最新图片

儿童家长交流
儿童家长交流
主题: 149, 帖数: 905
最后发表: 4 天前
成年病友交流
成年病友交流
主题: 91, 帖数: 661
最后发表: 2020-1-17 11:47
中西药库
中西药库
主题: 112, 帖数: 515
最后发表: 2020-1-15 17:36
名院良医
名院良医
主题: 52, 帖数: 198
最后发表: 2020-1-11 15:41
疾病常识
疾病常识
主题: 586, 帖数: 2380
最后发表: 2020-1-17 13:53
网友病例分享
网友病例分享
主题: 456, 帖数: 2127
最后发表: 昨天 18:49
过敏性紫癜(自限性急性出血症)
过敏性紫癜(自限性急性出血症)
主题: 575, 帖数: 3486
最后发表: 2020-1-17 16:13
系统性红斑狼疮
系统性红斑狼疮
主题: 213, 帖数: 342
最后发表: 2020-1-18 11:48
血小板增多症
血小板增多症
主题: 182, 帖数: 571
最后发表: 2020-1-17 16:11
GT病友会(血小板无力症)
GT病友会(血小板无力症)
主题: 7, 帖数: 23
最后发表: 2020-1-11 15:24
成人still斯蒂尔病AOSD
成人still斯蒂尔病AOSD
主题: 11, 帖数: 44
最后发表: 2019-12-24 23:38
免疫科病友会(SLE.SS.APS.UCTD.MCTD)
免疫科病友会(SLE.SS.APS.UCTD.MCTD)
主题: 51, 帖数: 179
最后发表: 2020-1-11 15:30
AA(再生障碍性贫血)
AA(再生障碍性贫血)
主题: 241, 帖数: 807
最后发表: 2020-1-17 16:12
MDS病友会(骨髓异常增生综合症)
MDS病友会(骨髓异常增生综合症)
主题: 155, 帖数: 518
最后发表: 2020-1-17 13:54
TTP(血栓性血小板减少性紫癜)
TTP(血栓性血小板减少性紫癜)
主题: 17, 帖数: 64
最后发表: 2019-12-24 23:18
Evans病友会(伊文氏综合症)
Evans病友会(伊文氏综合症)
主题: 6, 帖数: 15
最后发表: 2019-12-25 00:58
继发性血小板减少专业知识
继发性血小板减少专业知识
主题: 16, 帖数: 64
最后发表: 2019-12-10 14:05
BSS(巨大血小板综合症)
BSS(巨大血小板综合症)
主题: 7, 帖数: 16
最后发表: 2019-12-24 22:18
出血止血专版
出血止血专版
主题: 19, 帖数: 61
最后发表: 2020-1-14 10:07
孕产交流
孕产交流
主题: 61, 帖数: 353
最后发表: 2020-1-14 10:31
切脾讨论
切脾讨论
主题: 20, 帖数: 80
最后发表: 2020-1-14 10:50
贫血
贫血
主题: 227, 帖数: 748
最后发表: 2020-1-17 13:48
患者故事连载
患者故事连载
主题: 37, 帖数: 192
最后发表: 2019-12-10 10:16
疫苗|基因
疫苗|基因
主题: 22, 帖数: 95
最后发表: 2020-1-16 11:30

无图精简浏览|小黑屋|

GMT+8, 2020-1-27 23:37 , Processed in 0.158787 second(s), 14 queries .

ITP病家园血小板减少性紫癜病友网(http://www.itpxuexiaoban.cn)病友自愈案例以及治愈案例!让更多新病友了解ITP,分享传播是一种美德。  (>‿◠)✌     (>‿◠)✌     (>‿◠)✌

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部